Pages

Monday, May 23, 2011

Pedoman Kalam Allah II

SUNGGUH, AKU BERSUMPAH DENGAN BINTANG-BINTANG,
YANG BEREDAR DAN TERBENAM, DEMI MALAM APABILA
TELAH HAMPIR MENINGGALKAN GELAPNYA, DAN DEMI
SUBUH APABILA FAJARNYA MULAI MENYINGSING,
SESUNGGUHNYA AL QURAN ITU BENAR-BENAR FIRMAN
(ALLAH YANG DIBAWA OLEH) UTUSAN YANG MULIA
(JIBRIL), YANG MEMPUNYAI KEKUATAN, YANG MEMPUNYAI
KEDUDUKAN TINGGI DI SISI ALLAH YANG MEMPUNYAI
'ARAS, YANG DITA'ATI DI SANA (DI ALAM MALAIKAT) LAGI
DIPERCAYA.
(MAKSUD SURAH AT TAKWIIR AYAT 15 -2 1)

DAN TEMANMU (MUHAMMAD) ITU BUKANLAH SEKALI-KALI
ORANG YANG GILA. DAN SESUNGGUHNYA MUHAMMAD ITU MELIHAT
JIBRIL DI UFUK YANG TERANG. DAN DIA (MUHAMMAD) BUKANLAH
 SEORANG YANG BAKHIL UNTUK MENERANGKAN YANG GHAIB.
 DAN AL QURAN ITU BUKANLAH PERKATAAN SYAITAN YANG
 TERKUTUK, MAKA KE MANAKAH KAMU AKAN PERGI (MAKSUDNYA:
SESUDAH DITERANGKAN BAHAWA AL QURAN ITU BENAR-BENAR DATANG DARI
ALLAH DAN DI DALAMNYA BERISI PELAJARAN DAN PETUNJUK YANG MEMIMPIN
 MANUSIA KE JALAN YANG LURUS, DITANYAKANLAH KEPADA ORANG-ORANG
 KAFIR ITU: "JALAN MANAKAH YANG AKAN KAMU TEMPUH LAGI?" AL QURAN
 ITU TIADA LAIN HANYALAH PERINGATAN BAGI SEMESTA ALAM,
 (IAITU) BAGI SIAPA DI ANTARA KAMU YANG MAHU MENEMPUH
 JALAN YANG LURUS. DAN KAMU TIDAK DAPAT MENGHENDAKI
 (MENEMPUH JALAN ITU) KECUALI APABILA DIKEHENDAKI
 ALLAH, TUHAN SEMESTA ALAM.
(MAKSUD SURAH AT TAKWIIR AYAT 22 -29)

SURAH AN NABA' (BERITA BESAR)
SURAH KE 78 (40 AYAT) JUZ 30.
INTISARI: KEIMANAN: PENGINGKARAN ORANG-ORANG MUSYRIK TERHADAP
ADANYA HARI BERBANGKIT DAN ANCAMAN ALLAH TERHADAP SIKAP MEREKA
ITU; KEKUASAAN-KEKUASAAN ALLAH YANG TERLIHAT DALAM ALAM SEBAGAI
BUKTI ADANYA HARI BERBANGKIT; PERISTIWA-PERISTIWA YANG TERJADI PADA
HARI BERBANGKIT; AZAB YANG DITERIMA ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN
AYAT-AYAT ALLAH SERTA KEBAHAGIAAN YANG DITERIMA ORANG-ORANG
MU'MIN DI HARI KIAMAT; PENYESALAN ORANG KAFIR DI HARI KIAMAT.
 KEKUASAAN ALLAH MENCIPTAKAN ALAM DAN NI'MAT-NI'MAT YANG
 DIBERIKAN-NYA ADALAH BUKTI BAGI KEKUASAAN -NYA MEMBANGKITKAN
 MANUSIA.
PENUTUP: SURAH AN NABA' MENERANGKAN PENGINGKARAN ORANG-ORANG
MUSYRIK TERHADAP HARI BERBANGKIT. ANCAMAN ALLAH TERHADAP SIKAP
MEREKA, AZAB YANG AKAN MEREKA TERIMA DI HARI KIAMAT SERTA
KEBAHAGIAAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AN NABA'.

TENTANG APAKAH MEREKA SALING BERTANYA-TANYA?
TENTANG BERITA YANG BESAR (YANG DIMAKSUD DENGAN BERITA
YANG BESAR, IALAH BERITA TENTANG HARI BERBANGKIT) YANG MEREKA
 PERSELISIHKAN TENTANG INI. SEKALI-KALI TIDAK; (INI ADALAH
SANGGAHAN TERHADAP PENDAPAT ORANG-ORANG KAFIR MEKAH YANG
MENGINGKARI HARI BERBANGKIT DAN HARI KIAMAT). KELAK MEREKA
 AKAN MENGETAHUI, KEMUDIAN SEKALI-KALI TIDAK; KELAK
MEREKA AKAN MENGETAHUI, BUKANKAH KAMI
 TELAH MENJADIKAN BUMI ITU SEBAGAI HAMPARAN?, DAN
 GUNUNG-GUNUNG SEBAGAI PASAK?, DAN KAMI JADIKAN
KAMU BERPASANG-PASANG, DAN KAMI JADIKAN TIDURMU
UNTUK ISTIREHAT, DAN KAMI JADIKAN MALAM SEBAGAI
 PAKAIAN (MALAM ITU DISEBUT SEBAGAI "PAKAIAN" KERANA MALAM ITU
GELAP MENUTUPI JAGAT SEBAGAI PAKAIAN MENUTUPI TUBUH MANUSIA)
(MAKSUD SURAH AN NABA' AYAT 1 - 10)

DAN KAMI JADIKAN SIANG UNTUK MENCARI PENGHIDUPAN,
DAN KAMI BANGUN DI ATAS KAMU TUJUH BUAH (LANGIT)
 YANG KUKUH , DAN KAMI JADIKAN PELITA YANG AMAT
 TERANG (MATAHARI), DAN KAMI TURUNKAN DARI AWAN
 AIR YANG BANYAK TERCURAH, SUPAYA KAMI TUMBUHKAN
 DENGAN AIR ITU BIJI-BIJIAN DAN TUMBUH-TUMBUHAN,
 DAN KEBUN-KEBUN YANG LEBAT?
(MAKSUD SURAH AN NABA' AYAT 11 - 16)

SESUNGGUHNYA HARI KEPUTUSAN ADALAH SUATU WAKTU
YANG DITETAPKAN, IAITU HARI (YANG PADA WAKTU ITU) DITIUP
SANGKAKALA LALU KAMU DATANG BERKELOMPOK-KELOMPOK,
DAN DIBUKALAH LANGIT, MAKA TERDAPATLAH BEBERAPA
PINTU, DAN DIJALANKANLAH GUNUNG-GUNUNG MAKA MENJADI FATAMORGANALAH IA.
(MAKSUD SURAH AN NABA' AYAT 17 - 20)

SESUNGGUHNYA NERAKA JAHANNAM ITU (PADANYA) ADA TEMPAT PENGINTAI (MAKSUDNYA: DI NERAKA JAHANNAM ADA SUATU TEMPAT YANG
 DARI TEMPAT ITU PARA PENJAGA NERAKA MENGINTAI DAN MENGAWASI ISI NERAKA)
LAGI MENJADI TEMPAT KEMBALI BAGI ORANG-ORANG YANG
MELAMPAUI BATAS, MEREKA TINGGAL DI DALAMNYA BERABAD-
ABAD LAMANYA, MEREKA TIDAK MERASAKAN KESEJUKAN
DI DALAMNYA DAN TIDAK (PULA MENDAPAT) MINUMAN, SELAIN
AIR YANG MENDIDIH DAN NANAH, SEBAGAI PEMBALASAN
YANG SETIMPAL. SESUNGGUHNYA MEREKA TIDAK TAKUT KEPADA
 HISAB, DAN MEREKA MENDUSTAKAN AYAT-AYAT KAMI DENGAN
 SESUNGGUH-SUNGGUHNYA, DAN SEGALA SESUATU TELAH
KAMI CATAT DALAM SUATU KITAB (YANG DIMAKSUD DENGAN "KITAB"
 DI SINI IALAH BUKU CATATAN AMALAN MANUSIA) KERANA ITU RASAKANLAH.
 DAN KAMI SEKALI-KALI TIDAK AKAN MENAMBAH KEPADA KAMU
 SELAIN DARIPADA AZAB.
(MAKSUD SURAH AN NABA' AYAT 21 - 30)

 SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG BERTAKWA MENDAPAT
KEMENANGAN, (IAITU) KEBUN-KEBUN DAN BUAH ANGGUR, DAN
GADIS-GADIS REMAJA YANG SEBAYA, DAN GELAS-GELAS YANG
PENUH (BERISI MINUMAN), DI DALAMNYA MEREKA TIDAK
MENDENGAR PERKATAAN YANG SIA-SIA DAN TIDAK (PULA
PERKATAAN) DUSTA. SEBAGAI BALASAN DARI TUHANMU DAN
PEMBERIAN YANG CUKUP BANYAK, TUHAN YANG MEMELIHARA
LANGIT DAN BUMI DAN APA YANG ADA DI ANTARA
KEDUANYA; YANG MAHA PEMURAH. MEREKA TIDAK DAPAT
BERBICARA DENGAN DIA.
(MAKSUD SURAH AN NABA' AYAT 31 - 37)

PADA HARI, KETIKA RUH (PARA AHLI TAFSIR MEMPUNYAI PENDAPAT
YANG BERLAINAN TENTANG MAKSUD "RUH" DALAM AYAT INI. ADA YANG
MENGATAKAN "JIBRIL" ADA YANG MENGATAKAN "TENTERA ALLAH" DAN
ADA PULA YANG MENGATAKAN "RUH MANUSIA" DAN PARA MALAIKAT
 BERDIRI BERSHAF- SHAF, MEREKA TIDAK BERKATA-KATA,
 KECUALI SIAPA YANG TELAH DIBERI IZIN KEPADANYA OLEH
 TUHAN YANG MAHA PEMURAH; DAN DIA MENGUCAPKAN
 KATA YANG BENAR. ITULAH HARI YANG PASTI TERJADI.
 MAKA BARANGSIAPA YANG MENGHENDAKI, NESCAYA IA
 MENEMPUH JALAN KEMBALI KEPADA TUHANNYA.
 SESUNGGUHNYA KAMI TELAH MEMPERINGATKAN
KEPADAMU (HAI ORANG KAFIR) SIKSA YANG DEKAT,
 PADA HARI MANUSIA MELIHAT APA YANG TELAH
DIPERBUAT  OLEH KEDUA TANGANNYA; DAN ORANG
KAFIR BERKATA: "ALANGKAH BAIKNYA SEKIRANYA
AKU DAHULU ADALAH TANAH".
(MAKSUD SURAH AN NABA' AYAT 38 - 40)

0 comments:

Post a Comment