Pages

Sunday, May 22, 2011

Pedoman Kalam Allah I

 TAFSIR AL QURAN DALAM HALAMAN INI DIPETIK DARI KITAB
"AL QURAN DAN TERJEMAHAN".

 SURAH AL MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)
INTISARI: ANCAMAN ALLAH S.W.T. TERHADAP ORANG-ORANG YANG
 MENGURANGI HAK ORANG LAIN DALAM TIMBANGAN, UKURAN DAN
TAKARAN; CATATAN KEJAHATAN MANUSIA DICANTUMKAN DALAM SIJJIIN
 SEDANG CATATAN KEBAJIKAN MANUSIA DICANTUMKAN DALAM 'ILLIYIIN;
BALASAN DAN MACAM-MACAM KENIKMATAN BAGI ORANG YANG
 BERBUAT KEBAJIKAN; SIKAP DAN PANDANGAN ORANG KAFIR DI DUNIA
 TERHADAP ORANG-ORANG YANG BERIMAN; SIKAP ORANG-ORANG YANG
 BERIMAN DI AKHIRAT TERHADAP ORANG-ORANG KAFIR.
 PENUTUP: SURAH AL MUTHAFFIFIIN MENGANDUNGI ANCAMAN-
 ANCAMAN TERHADAP ORANG-ORANG KAFIR DAN ORANG-ORANG
 YANG MELAKUKAN KECURANGAN, DISAMPING ITU MEMBERI JANJI YANG
 BAIK KEPADA MEREKA YANG BERIMAN DAN MELAKUKAN KEBAJIKAN.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AL MUTHAFFIFIIN.

KECELAKAAN BESARLAH BAGI ORANG-ORANG YANG
CURANG (YANG DIMAKSUD DENGAN "ORANG-ORANG YANG CURANG"
DI SINI IALAH ORANG-ORANG YANG CURANG DALAM MENAKAR
DAN MENIMBANG.)"
(IAITU) ORANG-ORANG YANG APABILA MENERIMA TAKARAN
DARI ORANG LAIN MEREKA MINTA DIPENUHI, DAN APABILA
MEREKA MENAKAR ATAU MENIMBANG UNTUK ORANG LAIN,
MEREKA MENGURANGI. TIDAKKAH ORANG-ORANG ITU YAKIN,
BAHAWA SESUNGGUHNYA MEREKA AKAN DIBANGKITKAN,
PADA SUATU HARI YANG BESAR, (IAITU) HARI (KETIKA)
MANUSIA BERDIRI MENGHADAP TUHAN SEMESTA ALAM?.
(MAKSUD SURAH AL MUTHAFFIFIIN AYAT 1 - 6)

SEKALI-KALI JANGAN CURANG, KERANA SESUNGGUHNYA
KITAB ORANG YANG DERHAKA TERSIMPAN DALAM SIJJIN
(SIJJIN: NAMA KITAB YANG MENCATAT SEGALA PERBUATAN ORANG-ORANG
YANG DERHAKA) TAHUKAH KAMU APAKAH SIJJIN ITU? (IALAH)
KITAB YANG BERTULIS. KECELAKAAN YANG BESARLAH PADA
HARI ITU BAGI ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN, (IAITU)
ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN HARI PEMBALASAN.
(MAKSUD SURAH AL MUTHAFFIFIIN AYAT 7 - 11)

DAN TIDAK ADA YANG MENDUSTAKAN HARI PEMBALASAN
ITU MELAINKAN SETIAP ORANG YANG MELAMPAUI BATAS
LAGI BERDOSA, YANG APABILA DIBACAKAN KEPADANYA
AYAT-AYAT KAMI, IA BERKATA: "ITU ADALAH DONGENGAN ORANG-ORANG YANG
DAHULU". SEKALI-KALI TIDAK (DEMIKIAN), SEBENARNYA APA YANG SELALU MEREKA USAHAKAN ITU MENUTUP HATI MEREKA. SEKALI-KALI TIDAK (MAKSUDNYA: SEKALI-KALI TIDAK SEPERTI APA YANG MEREKA KATAKAN BAHAWA MEREKA DEKAT PADA
SISI TUHAN) SESUNGGUHNYA MEREKA PADA HARI ITU BENAR- BENAR TERHALANG DARI (MELIHAT) TUHAN MEREKA. KEMUDIAN, SESUNGGUHNYA MEREKA BENAR-BENAR
 MASUK NERAKA. KEMUDIAN DIKATAKAN (KEPADA MEREKA)

"INILAH AZAB YANG DAHULU SELALU KAMU DUSTAKAN"
(MAKSUD SURAH AL MUTHAFFIFIIN AYAT 12 - 17)

SEKALI-KALI TIDAK, SESUNGGUHNYA KITAB ORANG-ORANG
YANG BERBAKTI ITU (TERSIMPAN) DALAM 'ILLYYIN (ILLYYIN:
NAMA KITAB YANG MENCATAT SEGALA PERBUATAN ORANG-ORANG YANG
BERBAKTI).
TAHUKAH KAMU APAKAH 'ILLYYIN ITU? (IAITU) KITAB YANG
BERTULIS, YANG DISAKSIKAN OLEH MALAIKAT-MALAIKAT
YANG DIDEKATKAN (KEPADA ALLAH). SESUNGGUHNYA ORANG
YANG BERBAKTI ITU BENAR-BENAR BERADA DALAM
KENIKMATAN YANG BESAR (SYURGA). MEREKA (DUDUK)
DI ATAS DIPAN-DIPAN SAMBIL MEMANDANG.
(MAKSUD SURAH AL MUTHAFFIFIIN AYAT 18 - 23)

KAMU DAPAT MENGETAHUI DARI WAJAH MEREKA
KESENANGAN HIDUP MEREKA YANG PENUH KENIKMATAN.
MEREKA DIBERI MINUM DARI KHAMAR MURNI YANG DILAK
 (TEMPATNYA), LAKNYA ADALAH KESTURI; DAN UNTUK YANG
 DEMIKIAN ITU HENDAKNYA ORANG BERLOMBA-LOMBA,
 DAN CAMPURAN KHAMAR MURNI ITU ADALAH DARI
 TASNIM, (IAITU) MATA AIR YANG MINUM DARIPADANYA
 ORANG-ORANG YANG DIDEKATKAN KEPADA ALLAH.
(MAKSUD SURAH AL MUTHAFFIFIIN AYAT 24 - 28)

SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG BERDOSA, ADALAH
 MEREKA YANG DAHULUNYA (DI DUNIA) MENTERTAWAKAN
 ORANG-ORANG YANG BERIMAN, DAN APABILA ORANG-ORANG
YANG BERIMAN LALU DI HADAPAN MEREKA, MEREKA SALING
 MENGEDIP-NGEDIPKAN MATANYA. DAN APABILA ORANG-
 ORANG BERDOSA ITU KEMBALI KEPADA KAUMNYA, MEREKA
 KEMBALI DENGAN GEMBIRA. DAN APABILA MEREKA
 MELIHAT ORANG-ORANG MUKMIN, MEREKA MENGATAKAN
 "SESUNGGUHNYA MEREKA ITU BENAR-BENAR ORANG-ORANG
 YANG SESAT". PADAHAL ORANG-ORANG YANG BERDOSA
 ITU TIDAK DIKIRIM UNTUK PENJAGA BAGI ORANG-ORANG
 MUKMIN. MAKA PADA HARI INI, ORANG-ORANG YANG
 BERIMAN MENTERTAWAKAN ORANG-ORANG KAFIR.
 MEREKA (DUDUK) DI ATAS DIPAN-DIPAN SAMBIL
 MEMANDANG. SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG KAFIR
 TELAH DIBERI GANJARAN TERHADAP APA YANG
 DAHULU MEREKA KERJAKAN.
(MAKSUD SURAH AL MUTHAFFIFIIN AYAT 29 - 36)

 SURAH AL HUMAZAH (PENGUMPAT)
INTISARI: ANCAMAN ALLAH S.W.T. TERHADAP ORANG-ORANG YANG
 SUKA MENCELA ORANG LAIN, SUKA MENGUMPAT DAN SUKA
MENGUMPULKAN HARTA TETAPI TIDAK MENAFKAHKAN KE JALAN ALLAH.
PENUTUP: DALAM SURAH INI DITERANGKAN BAHAWA ORANG-ORANG
YANG SUKA MENCELA ORANG-ORANG LAIN , SUKA MEMFITNAH DAN SUKA
MENGUMPULKAN HARTA TETAPI TIDAK DINAFKAHKAN DI JALAN ALLAH,
AKAN DI AZAB. AMAT CELAKALAH PENIMBUN HARTA YANG TIDAK
 MENAFKAHKANNYA KE JALAN ALLAH.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AL HUMAZAH.

 KECELAKAANLAH BAGI SETIAP PENGUMPAT LAGI PENCELA,
YANG MENGUMPULKAN HARTA DAN MENGHITUNG-HITUNGNYA.
(MAKSUDNYA MENGUMPULKAN DAN MENGHITUNG-HITUNG HARTA YANG KERANANYA
 DIA MENJADI KIKIR DAN TIDAK MAHU MENAFKAHKANNYA DI JALAN ALLAH).
DIA MENGIRA BAHAWA HARTANYA ITU DAPAT MENGEKALKAN
NYA. SEKALI-KALI TIDAK! SESUNGGUHNYA DIA BENAR-BENAR
 AKAN DILEMPARKAN KE DALAM HUTHAMAH. DAN TAHUKAH
 KAMU APA HUTHAMAH ITU? (IAITU) API (YANG DISEDIAKAN)
 ALLAH YANG DINYALAKAN, YANG (MEMBAKAR) SAMPAI
 KE HATI. SESUNGGUHNYA API ITU DITUTUP RAPAT ATAS
 MEREKA, (SEDANG MEREKA ITU) DIIKAT PADA TIANG-
 TIANG YANG PANJANG.
(MAKSUD SURAH AL HUMAZAH AYAT 1 - 9)

 SURAH AL MAA'UUN (BARANG-BARANG YANG BERGUNA)
SURAH KE 107.
 INTISARI: BEBERAPA SIFAT MANUSIA YANG DIPANDANG SEBAGAI
 MENDUSTAKAN AGAMA. ANCAMAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG
 MELAKUKAN SOLAT (SEMBAHYANG) DENGAN LALAI DAN RIYA'
PENUTUP: SURAH AL MAA'UUN MENJELASKAN SIFAT-SIFAT MANUSIA
 YANG BURUK YANG MEMBAWA MEREKA KE DALAM KESENGSARAAN.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AL MAA'UUN.

TAHUKAH KAMU (ORANG) YANG MENDUSTAKAN AGAMA?
 ITULAH ORANG YANG MENGHERDIK ANAK YATIM, DAN
 TIDAK MENGANJURKAN MEMBERI MAKAN ORANG MISKIN.
 MAKA KECELAKAANLAH BAGI ORANG-ORANG SOLAT,
 (IAITU) ORANG-ORANG YANG LALAI DARI SOLATNYA,
 ORANG-ORANG YANG BERBUAT RIYA' (RIYA' IALAH MELAKUKAN
SESUATU AMAL PERBUATAN TIDAK UNTUK MENCARI KEREDHAAN ALLAH
AKAN TETAPI UNTUK MENCARI PUJIAN ATAU KEMASYHURAN DI MASYARAKAT)
DAN ENGGAN (MENOLONG DENGAN) BARANG BERGUNA
(MAKSUDNYA SEBAHGIAN MUFASSIRIN MENGARTIKAN : ENGGAN MEMBAYAR ZAKAT)
(MAKSUD SURAH AL MAA'UUN AYAT 1 - 7)


 SURAH AL 'ASHR (MASA)
SURAH KE 103.
INTISARI: SEMUA MANUSIA BERADA DALAM KEADAAN MERUGI APABILA DIA
 TIDAK MENGISI WAKTUNYA DENGAN PERBUATAN-PERBUATAN BAIK.
PENUTUP: SURAH INI MENERANGKAN BAHAWA MANUSIA YANG TIDAK DAPAT
MENGGUNAKAN MASANYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA TERMASUK GOLONGAN
YANG MERUGI. AMAT RUGILAH MANUSIA YANG TIDAK MEMANFA'ATKAN
WAKTUNYA UNTUK BERBAKTI.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AL 'ASHR.

DEMI MASA. SESUNGGUHNYA MANUSIA ITU BENAR-BENAR
BERADA DALAM KERUGIAN, KECUALI ORANG-ORANG YANG
BERIMAN DAN MENGERJAKAN AMAL SOLEH DAN NASEHAT
MENASIHATI SUPAYA MENTAATI KEBENARAN DAN NASEHAT
MENASEHATI SUPAYA MENETAPI KESABARAN.
(MAKSUD SURAH AL 'ASHR AYAT 1 - 3)

 SURAH AZ ZALAZLAH (KEGONCANGAN)
SURAH KE 99 (8 AYAT)
INTISARI: KEGONCANGAN BUMI YANG AMAT HEBAT PADA HARI KIAMAT DAN
KEBINGUNGAN MANUSIA KETIKA ITU; MANUSIA PADA HARI KIAMAT ITU DIKUMPULKAN
UNTUK DIHISAB SEGALA AMAL PERBUATAN MEREKA.
PENUTUP: SURAH AZ ZALZALAH MENERANGKAN TANDA-TANDA PERMULAAN
 HARI KIAMAT DAN PADA HARI ITU MANUSIA AKAN MELIHAT SENDIRI HASIL
 PERBUATAN MEREKA, BAIK ATAU PUN BURUK, MESKIPUN SEBESAR DZARRAH.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AZ ZALZALAH.

APABILA BUMI DIGONCANGKAN DENGAN GONCANGAN
(YANG DAHSYAT), DAN BUMI TELAH MENGELUARKAN BEBAN-
 BEBAN BERAT (YANG DIKANDUNGNYA), DAN MANUSIA
 BERTANYA: "MENGAPA BUMI (JADI BEGINI)?", PADA HARI ITU
 BUMI MENCERITAKAN BERITANYA, KERANA SESUNGGUHNYA
 TUHANMU TELAH MEMERINTAHKAN (YANG SEDEMIKIAN ITU)
 KEPADANYA, PADA HARI ITU MANUSIA KELUAR DARI KUBURNYA
 DALAM KEADAAN YANG BERMACAM-MACAM, SUPAYA DI
 PERLIHATKAN KEPADA MEREKA (BALASAN) PEKERJAAN
 MEREKA (MAKSUDNYA ADA DI ANTARA MEREKA YANG PUTIH MUKANYA
DAN ADA PULA YANG HITAM DAN SEBAGAINYA)  BARANGSIAPA YANG
MENGERJAKAN KEBAIKAN SEBERAT DZARRAH PUN, NESCAYA
 DIA AKAN MELIHAT (BALASANNYA). DAN BARANGSIAPA YANG
 MENGERJAKAN KEJAHATAN SEBERAT DZARRAH PUN,
 NESCAYA DIA AKAN MELIHAT (BALASANNYA) PULA.
(MAKSUD SURAH AZ ZALZALAH AYAT 1 - 8)

 SURAH AL 'AADIYAAT (KUDA PERANG) YANG BERLARI KENCANG)
SURAH KE 100 (11 AYAT)
INTISARI: ANCAMAN ALLAH S.W.T. KEPADA MANUSIA YANG INGKAR DAN
YANG SANGAT MENCINTAI HARTA BENDA BAHAWA MEREKA AKAN MENDAPAT
BALASAN YANG SETIMPAL DI KALA MEREKA DIBANGKITKAN DARI KUBUR
DAN DI KALA ISI DADA MEREKA DITAMPAKKAN.
PENUTUP: SURAH AL 'ADIYAAT MENJELASKAN SIFAT-SIFAT BURUK MANUSIA
 DAN KEBANGKITAN MEREKA SERTA PEMBALASAN KEPADA MEREKA
PADA HARI KIAMAT.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AL 'AADIYAAT.

 DEMI KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG DENGAN
 TERENGAH-ENGAH, DAN KUDA YANG MENCETUSKAN API
 DENGAN PUKULAN (KAKINYA), DAN KUDA YANG MENYERANG
 DENGAN TIBA-TIBA DI WAKTU PAGI, MAKA IA MENERBANGKAN
 DEBU, DAN MENYERBU KE TENGAH-TENGAH KUMPULAN MUSUH,
 SESUNGGUHNYA MANUSIA ITU SANGAT INGKAR TIDAK
 BERTERIMA KASIH KEPADA TUHAN NYA, DAN SESUNGGUHNYA
 MANUSIA ITU MENYAKSIKAN (SENDIRI) KEINGKARANNYA, DAN
 SESUNGGUHNYA DIA SANGAT BAKHIL KERANA CINTANYA
 KEPADA HARTA (SEBAHGIAN AHLI TAFSIR MENERANGKAN BAHAWA
MAKSUD AYAT INI IALAH MANUSIA ITU SANGAT KUAT CINTANYA KEPADA HARTA
 SEHINGGA IA MENJADI BAKHIL) MAKA APAKAH DIA TIDAK MENGETAHUI
APABILA DIBANGKITKAN APA YANG ADA DI DALAM KUBUR, DAN
DILAHIRKAN APA YANG ADA DI DALAM DADA, SESUNGGUHNYA
TUHAN MEREKA PADA HARI ITU MAHA MENGETAHUI
KEADAAN MEREKA.
(MAKSUD SURAH AL 'AADIYAAT AYAT 1 - 11)

 SURAH AT TIIN (BUAH TIN)
SURAH KE 95 (8 AYAT)
INTISARI: MANUSIA MAKHLUK YANG TERBAIK ROHANIAH DAN JASMANIAH,
TETAPI MEREKA AKAN DIJADIKAN ORANG YANG AMAT RENDAH JIKA TIDAK
BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH; ALLAH ADALAH HAKIM YANG MAHA ADIL.
 MANUSIA DICIPTAKAN DALAM BENTUK YANG SEBAIK-BAIKNYA, YANG
 MENJADI POKOK KEMULIAAN MANUSIA IALAH IMAN DAN AMALNYA.
PENUTUP: SURAH AT TIIN MENERANGKAN KEDUDUKAN MANUSIA DAN
 KEADILAN ALLAH S.W.T.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AT TIIN.

DEMI (BUAH) TIN DAN (BUAH) ZAITUN (YANG DIMAKSUD DENGAN
"TIN" OLEH SEBAHGIAN AHLI TAFSIR IALAH TEMPAT TINGGAL NABI NUH,
IAITU DAMASKUS YANG BANYAK TUMBUH POHON TIN: DAN "ZAITUN" IALAH
BAITUL MAQDIS YANG BANYAK TUMBUH ZAITUN. DAN DEMI BUKIT
 SINAI ("BUKIT SINAI" IAITU TEMPAT NABI MUSA A.S. MENERIMA
 WAHYU DARI ALLAH S.W.T) DAN DEMI KOTA (MEKAH) INI YANG
 AMAN, SESUNGGUHNYA KAMI TELAH MENCIPTAKAN MANUSIA
 DALAM BENTUK YANG SEBAIK-BAIKNYA. KEMUDIAN KAMI
 KEMBALIKAN DIA KE TEMPAT YANG SERENDAH-RENDAHNYA
 (NERAKA), KECUALI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN
 MENGERJAKAN AMAL SOLAH; MAKA BAGI MEREKA
 PAHALA YANG TIDAK PUTUS-PUTUSNYA. MAKA APAKAH YANG
 MENYEBABKAN KAMU MENDUSTAKAN (HARI) PEMBALASAN
 SESUDAH (ADANYA KETERANGAN-KETERANGAN) ITU?
 BUKANKAH ALLAH HAKIM YANG SEADIL-ADILNYA?
(MAKSUD SURAH AT TIIN AYAT 1 - 8)

 SURAH AN NASYRAH (MELAPANGKAN)
SURAH KE 94 (8 AYAT)
INTISARI: PENEGASAN TENTANG NIKMAT-NIKMAT ALLAH S.W.T. YANG
DIBERIKAN KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W. , DAN PERNYATAAN ALLAH
BAHAWA DISAMPING KESUKARAN ADA KEMUDAHAN KERANA ITU
 DIPERINTAHKAN KEPADA NABI AGAR TETAP MELAKUKAN AMAL-AMAL
SOLEH DAN BERTAWAKKAL KEPADANYA. PERINTAH ALLAH KEPADA
 NABI MUHAMMAD S.A.W. AGAR TERUS BERJUANG DENGAN IKHLAS
 DAN TAWAKKAL.
PENUTUP: SURAH ALAM NASYRAH INI MERUPAKAN TASLIYAH
 (PENGHIBUR HATI) BAGI NABI MUHAMMAD S.A.W.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH ALAM NASYRAH.

BUKANKAH KAMI TELAH MELAPANGKAN UNTUKMU
 DADAMU?, DAN KAMI TELAH MENGHILANGKAN DARIPADAMU
 BEBANMU, YANG MEMBERATKAN PUNGGUNGMU (YANG DIMAKSUD
DENGAN "BEBAN" DI SINI IALAH KESUSAHAN-KESUSAHAN YANG DIDERITAI NABI
 MUHAMMAD S.A.W. DALAM MENYAMPAIKAN RISALAH). DAN KAMI TINGGIKAN
 BAGIMU SEBUTAN (NAMA)MU (MENINGGIKAN NAMA NABI MUHAMMAD
S.A.W. DI SINI MAKSUDNYA IALAH MENINGGIKAN DERAJAT DAN MENGIKUTKAN
NAMANYA DENGAN NAMA ALLAH DALAM KALIMAT SYAHADAT,
MENJADIKAN TA'AT KEPADA NABI TERMASUK TA'AT KEPADA ALLAH DAN LAIN-LAIN)
KERANA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA
KEMUDAHAN, SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU
ADA KEMUDAHAN. MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI
(DARI SESUATU URUSAN), KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-
SUNGGUH (URUSAN) YANG LAIN lAGI (MAKSUDNYA: SEBAHGIAN
 AHLI TAFSIR MENAFSIRKAN APABILA KAMU (MUHAMMAD) TELAH SELESAI
 BERDA'WAH MAKA BERIBADATLAH KEPADA ALLAH; APABILA KAMU
 TELAH SELESAI MENGERJAKAN URUSAN DUNIA MAKA KERJAKANLAH
 URUSAN AKHIRAT DAN ADA LAGI YANG MENGATAKAN APABILA TELAH
 SELESAI MENGERJAKAN SOLAT MAKA BERDO'ALAH. DAN HANYA
KEPADA TUHAN MU LAH HENDAKNYA KAMU BERHARAP.
(MAKSUD SURAH ALAM NASYRAH AYAT 1 - 8)

SURAH AT TAKWIIR (MENGGULUNG)
SURAH KE 81 (29 AYAT)
INTISARI: KEGONCANGAN-KEGONCANGAN YANG TERJADI PADA HARI KIAMAT;
PADA HARI KIAMAT SETIAP JIWA AKAN MENGETAHUI APA YANG TELAH DIKERJA-
KANNYA WAKTU DI DUNIA; AL QURAN ADALAH FIRMAN ALLAH YANG DISAMPAIKAN
 OLEH JIBRIL A.S.; PENEGASAN ATAS KENABIAN MUHAMMAD S.A.W.; AL QURAN
SUMBER PETUNJUK BAGI UMAT MANUSIA YANG MENGINGINKAN HIDUP LURUS;
SUKSESNYA MANUSIA DALAM MENCAPAI KEHIDUPAN YANG LURUS ITU
TERGANTUNG KEPADA TAUFIQ DARI ALLAH S.W.T.
PENUTUP: SURAH AT TAKWIIR MENGEMUKAKAN TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN
 PADA HARI KIAMAT SERTA KEBENARAN AL QURAN SEBAGAI WAHYU ALLAH
 S.W.T. DAN KERASULAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
 DI PETIK KESELURUHAN TERJEMAHAN SURAH AT TAKWIIR.

APABILA MATAHARI DIGULUNG, DAN APABILA BINTANG-BINTANG
BERJATUHAN, DAN APABILA GUNUNG-GUNUNG DIHANCURKAN,
DAN APABILA UNTA-UNTA YANG BUNTING DITINGGALKAN
(TIDAK DIPEDULIKAN) , DAN APABILA BINATANG-BINATANG
LIAR DIKUMPULKAN, DAN APABILA LAUTAN DIPANASKAN,
DAN APABILA ROH-ROH DIPERTEMUKAN (DENGAN TUBUH)
APABILA BAYI-BAYI PEREMPUAN YANG DIKUBUR HIDUP-HIDUP
DITANYA, KERANA DOSA APAKAH DIA DIBUNUH, DAN APABILA
CATATAN-CATATAN (AMAL PERBUATAN MANUSIA) DIBUKA,
DAN APABILA LANGIT DILENYAPKAN, DAN APABILA NERAKA
JAHIM DINYALAKAN, DAN APABILA SYURGA DIDEKATKAN,
MAKA TIAP-TIAP JIWA AKAN MENGETAHUI APA YANG TELAH
DIKERJAKANNYA.
(MAKSUD SURAH AT TAKWIIR AYAT 1 - 14)

0 comments:

Post a Comment